Onderzoek 1: de doeltreffendheid van een tekstelement op het etiket van een biertje


Wij zijn Kirsten Zwanenburg en Myrthe Jansen en voor onze studie aan de Universiteit Utrecht moeten wij een experimenteel onderzoek doen. Wij zoeken hiervoor mensen uit Rotterdam tussen de achttien en tachtig jaar die onze vragenlijst willen beantwoorden. Het onderzoek neemt ongeveer tien minuten in beslag en u zou ons er erg mee helpen. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail.

 

Alvast ontzettend bedankt voor de medewerking!

 

Kirsten Zwanenburg (k.zwanenburg@students.uu.nl)

Myrthe Jansen (m.a.jansen3@students.uu.nl)

U krijgt eerst vier vragen die gaan over uw persoonlijke situatie, zodat wij een goed profiel van onze respondenten kunnen schetsen en achtergrondinformatie hebben over onze doelgroep. Vervolgens vragen wij u om het product waar wij onderzoek naar doen te beoordelen met een cijfer en daarna volgen er nog zestien vragen over het product waar wij onderzoek naar doen. De vragen variëren van open vragen tot gesloten vragen. U krijgt nu eerst twee afbeeldingen te zien van het product waar wij onderzoek naar doen. Bekijk de afbeeldingen op uw gemak en beantwoord daarna de vragen.

There are 14 questions in this survey.