DEDA voor openbaar bestuur - NL


Hoi! Ik ben DEDA, De Ethische Data Assistent. Mijn doel is om het bewustzijn van ethische kwesties rondom data praktijken te verhogen. 

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 12 tot 15 minuten. 

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uw antwoorden worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 

‘De Ethische Data Assistent’ is ontwikkeld door de Utrecht Data School, Universiteit Utrecht.

© Utrecht Data School, Utrecht University 2017

info@dataschool.nl 

Noch de Universiteit Utrecht, noch de Utrecht Data School zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de ‘De Ethische Data Assistent’.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.